KÉT SẮT VĂN PHÒNG VÀ GIA ĐÌNH - CITY SERIES

Sản phẩm bán chạy

Két sắt CT37C

Két sắt CT37C

Kích thước: 370 x 440 x 370 (mm)

(Cao x Rộng x Sâu)

Trọng lượng: 80 kg

Màu sắc: Như hình

3.500.000 VNĐ

Két sắt CT42E

Két sắt CT42E

Kích thước: 420 x 500 x 400 (mm)

(Cao x Rộng x Sâu)

Trọng lượng: 100 kg

Màu sắc: Như hình

4.500.000 VNĐ

Két sắt CT52C

Két sắt CT52C

Kích thước: 520 x 420 x 400 (mm)

(Cao x Rộng x Sâu)

Trọng lượng: 100 kg

Màu sắc: Như hình

4.600.000 VNĐ

Két sắt CT62E

Két sắt CT62E

Kích thước: 620 x 480 x 430 (mm)

(Cao x Rộng x Sâu)

Trọng lượng: 135 kg

Màu sắc: Như hình

5.800.000 VNĐ

Két sắt CT67C

Két sắt CT67C

Kích thước: 670 x 500 x 450 (mm)

(Cao x Rộng x Sâu)

Trọng lượng: 150 kg

Màu sắc: Như hình

6.600.000 VNĐ

Két sắt CT77E

Két sắt CT77E

Kích thước: 770 x 500 x 480 (mm)

(Cao x Rộng x Sâu)

Trọng lượng: 170 kg

Màu sắc: Như hình

7.900.000 VNĐ

Két Sắt CT86C

Két Sắt CT86C

Kích thước: 860 x 570 x 510 (mm)

(Cao x Rộng x Sâu)

Trọng lượng: 200 kg

Màu sắc: Như hình

9.200.000 VNĐ

Két Sắt CT108E

Két Sắt CT108E

Kích thước: 1080 x 600 x 510 (mm)

(Cao x Rộng x Sâu)

Trọng lượng: 270 kg

Màu sắc: Như hình

11.500.000 VNĐ

Két Sắt CT127C

Két Sắt CT127C

Kích thước: 1270 x 710 x 610 (mm)

(Cao x Rộng x Sâu)

Trọng lượng: 350 kg

Màu sắc: Như hình

15.500.000 VNĐ

Két Sắt CT140E

Két Sắt CT140E

Kích thước: 1400 x 790 x 670 (mm)

(Cao x Rộng x Sâu)

Trọng lượng: 500 kg

Màu sắc: Như hình

18.500.000 VNĐ

Két sắt CT52E

Két sắt CT52E

Kích thước: 520 x 420 x 400 (mm)

(Cao x Rộng x Sâu)

Trọng lượng: 100 kg

Màu sắc: Như hình

4.600.000 VNĐ

Két sắt CT37E

Két sắt CT37E

Kích thước: 370 x 440 x 370 (mm)

(Cao x Rộng x Sâu)

Trọng lượng: 80 kg

Màu sắc: Như hình

3.500.000 VNĐ

Sản phẩm liên quan


KÉT SẮT KHÁCH SẠN - MINI

Sản phẩm bán chạy

Két sắt NG22

Két sắt NG22

Kích thước: 220 x 320 x 210 (mm)

(Cao x Rộng x Sâu)

Trọng lượng: 9 kg

Màu sắc: Xám trắng

1.700.000 VNĐ

Két sắt NG25

Két sắt NG25

Kích thước: 250 x 350 x 275 (mm)

(Cao x Rộng x Sâu)

Trọng lượng: 12 kg

Màu sắc: Xám trắng ; đen

1.950.000 VNĐ

Két sắt NGK25

Két sắt NGK25

Kích thước: 250 x 350 x 275 (mm)

(Cao x Rộng x Sâu)

Trọng lượng: 12 kg

Màu sắc: Xám trắng ; màu đen

2.050.000 VNĐ

Két sắt NG30

Két sắt NG30

Kích thước: 300 x 380 x 310 (mm)

(Cao x Rộng x Sâu)

Trọng lượng: 15 kg

Màu sắc: Xám trắng ; màu đen

2.200.000 VNĐ

Két sắt AG25

Két sắt AG25

Kích thước: 250 x 350 x 275 (mm)

(Cao x Rộng x Sâu)

Trọng lượng: 12 kg

Màu sắc: Xám trắng ; đen

2.100.000 VNĐ

Két sắt AGK25

Két sắt AGK25

Kích thước: 250 x 350 x 275 (mm)

(Cao x Rộng x Sâu)

Trọng lượng: 12 kg

Màu sắc: màu xám ; màu đen

2.200.000 VNĐ

Két sắt AGK30

Két sắt AGK30

Kích thước: 300 x 380 x 310 (mm)

(Cao x Rộng x Sâu)

Trọng lượng: 15 kg

Màu sắc: Xám trắng ; màu đen

2.400.000 VNĐ

Két sắt AG20LT

Két sắt AG20LT

Kích thước: 200 x 420 x 350 (mm)

(Cao x Rộng x Sâu)

Trọng lượng: 12 kg

Màu sắc: vàng kem ; màu đen

2.286.000 VNĐ

Két sắt NG20LT

Két sắt NG20LT

Kích thước: 200 x 420 x 350 (mm)

(Cao x Rộng x Sâu)

Trọng lượng: 12 kg

Màu sắc: vàng kem ; màu đen

2.200.000 VNĐ

Két sắt AGK20LT

Két sắt AGK20LT

Kích thước: 200 x 420 x 350 (mm)

(Cao x Rộng x Sâu)

Trọng lượng: 12 kg

Màu sắc: vàng kem ; màu đen

2.650.000 VNĐ

Két sắt NT20DC

Két sắt NT20DC

Kích thước: 200 x 420 x 350 (mm)

(Cao x Rộng x Sâu)

Trọng lượng: 12 kg

Màu sắc: vàng kem ; màu đen

Liên Hệ

Két sắt CT40

Két sắt CT40

Kích thước: 405 x 380 x 450 (mm)

(Cao x Rộng x Sâu)

Trọng lượng: 22 kg

Màu sắc: vàng kem; đen

2.850.000 VNĐ

Sản phẩm liên quan